kathak

S-333, Greater Kailash, Part-I
New Delhi
110048
011-26472500
pragati_sood@hotmail.com
,
C-8/14, Yamuna Vihar,
Delhi
110053
kathakmoksha@rediffmail.com
,
9868152963
C-22, Guru Ram Dass Nagar
Laxmi Nagar
Delhi
011-22211104
ranikhanam@yahoo.com
,
G-32, Saket
New Delhi
110055
rashmi.uppal@rediffmail.com
,
123, Kala Vihar Apartment
Mayur Vihar-1
New Delhi
1100091
http://www.kathakindia.com
011-22711795
ruby0906@yahoo.com
,
C-299, Defence Colony
New Delhi
110024
011-24618653
veronique@kathakazan.com
,