Swami-Vivekananda-156-Birthday-Ramakrishna-Mission-Creative

Celebration of 156th birthday of Swami Vivekananda, Anand Foundation